شرکت شتابان پردازش نوید در سال 1395 توسط محمدفراهانی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره در زمینه برنامه نویسی و طراحی نرم افزار های اختصاصی و همچنین در زمینه طراحی و اجرای شبکه و امنیت آن تاسیس گرید این شرکت در نظر دارد با توجه به مهارت کارکنان و برنامه نویسان و متخصصان شرکت در زمینه اجرای پروژه های اختصاصی مورد استفاده در شرکت ها و سازمانها فعالیت کندو توانسته باشد نقش مهمی را در  صنعت آی تی ایران ایفا نماید انشالله.

 

محمد فراهانی

رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت شتابان پردازش نوید سهامی خاص