معرفی شبکه های Torrent

  شبکه های تورنت و اینکه طرز کار آنها چگونه است و اینکه چگونه میتوان از این شبکه ها با توجه به اینترنت کشور عزیزمون ایران که همیشه ی خدا یا قطعه یا سرعت بسیار پایینی داره فایل مورد نظر خود را براحتی دانلود کرده و از آن استفاده نمود. ادامه مطلب…