base64 encode & decode |رمزنگاری و رمزگشایی بیس 64

امروزه در تکنولوژی جهت امنیت بیشتر از الگوریتم های خاصی جهت تبادل پیام و .. استفاده میکنند. الگوریتم base64 یکی از مباحث مهم در امنیت دادها استفاده از روشهای کدینگ میباشد کدینگ چیست؟ کدینگ یا در هم ریزی دادها روشی برای غیر قابل خوانا کردن فایلها و نوشته ها میباشد ادامه مطلب…