امنیت

base64 encode & decode |رمزنگاری و رمزگشایی بیس 64

امروزه در تکنولوژی جهت امنیت بیشتر از الگوریتم های خاصی جهت تبادل پیام و .. استفاده میکنند. الگوریتم base64 یکی از مباحث مهم در امنیت دادها استفاده از روشهای کدینگ میباشد کدینگ چیست؟ کدینگ یا بیشتر بخوانید...

توسط مدیر وب سایت، قبل
.